STYLE Interim en project en programmamanagement

 • Leiden en faciliteren business of IT in het scherp krijgen van hun doelen
 • End-to-end verantwoordelijkheid: vaststellen van opdracht, budget en tijdslijnen, requirements ophalen, ontwikkelen, testen, opleveren, implementatie en nazorg
 • Lead nemen in bijeenbrengen partijen en verkrijgen van overeenstemming, richting en afspraken
 • Vertalen businesswens naar (IT) oplossing
 • Zorgdragen dat business en IT samenwerken, elkaar begrijpen en dat misvattingen worden voorkomen
 • Projecten nieuw leven inblazen en afronden
 • Zorgen dat stakeholders betrokken blijven middels informeren, consulteren en geven van inspraak
 • Organisatiesensitief maar ook beslissend
 • Contractmanagement met leveranciers
 • Zorgen voor veilige omgeving en ondersteunend voor maximale prestatie
 • Duidelijk maken van verwachtingen en oplevercriteria
 • Presenteren en rapporteren over voortgang
 • Wegnemen van obstakels